{projects_name}
Project: Restauratie Lambertzhoeve tot basischool
Klant: Sint-Angela-Montfortcollege vzw
Plaats: Tildonk
Indienststelling: 2014
Projectomschrijving: Restauratie en verbouwing van een historisch waardevolle boerderij tot lagere school.

Restauratie Lambertzhoeve tot basischool Tildonk

Deze door leegstand verwaarloosde U-vormige boerderijvleugel van ca. 1890, werd grondig verbouwd en gerestaureerd tot een volwaardig schoolgebouw voor een lagere school.

In deze geslaagde restauratie werden zowel de bestaande materialen en het uitzicht maximaal behouden, tevens werd aan het volume van het gebouw niets gewijzigd.

Aan de straatzijde achter de omheiningsmuur werd een afzonderlijk bijgebouw dat vroeger dienst deed als garages en bergingen omgevormd tot een overdekte speelplaats met behoud van de 2 bergingen.

Op de binnenkoer werd een afzonderlijke varkensstal gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van een speelplaats met deels verhardingen langs de gebouwen en in het midden een groene speelzone. Hiertoe werden de kasseistenen van de binnenkoer opgebroken, opgekuist en herlegd.

De houten gebinten werden zichtbaar gelaten en tijdens de werken bijgewerkt en behandeld tegen insecten. De bestaande vloertegels op de verdieping werden maximaal gerecupereerd, grondig gereinigd en teruggeplaatst. Op de gelijkvloerse verdieping bleven de bestaande stenen bevloeringen waar mogelijk liggen, en grondig gereinigd. In de klaslokalen met nieuwe bevloeringen werd gekozen voor tegels welke qua kleur en afmetingen met de bestaande overeenkwamen in de oorspronkelijke vloerpatronen. Alle bestaande houten binnendeuren en metalen buitenschrijnwerk werden in een atelier van de aannemer gerestaureerd en teruggeplaatst.

De buitenvoegwerken werden na reiniging van de gevels bijgewerkt. Zo ook de gecementeerde buitenplinten. De arduinen dorpels, en dekstenen op de trapgevels werden opgekuist en bijgewerkt waar nodig.

Alle bestaande openingen in de gevels werden behouden behalve behalve aan de lokalen secretariaat, directie, inkomsas en kopijlokaal. Daar werden van Agentschap Onroerend Erfgoed aanpassingen uitgevoerd om nog meer te refereren naar de oorspronkelijke toestand.

Alle dakbedekkingen, leien en zinken, werden vervangen door identieke materialen en de dakkapellen van nieuwe ramen voorzien. Enkele dakkapellen werden toegevoegd om de lichtinval te vergroten en dakvlakvensters werden geplaatst in zones die niet zichtbaar zijn vanaf de straat en de binnenkoer.

Het enige nieuwe zichtbare element is een overdekking vastgemaakt aan de gevels.

Restauratie Lambertzhoeve tot basischool

van historische boerderij tot basisschool

,