{projects_name}
Project: vervangingsnieuwbouw WZC Trappeniers
Klant: O.C.M.W. Zaventem
Plaats: Zaventem
Indienststelling: 2016
Projectomschrijving: Uitbreiding en vervangingsnieuwbouw van een woonzorgcentrum met 99 woongelegenheden, administratieve diensten OCMW en een ondergrondse parking voor 38 wagens

vervangingsnieuwbouw WZC Trappeniers Zaventem

Het project bood een oplossing om zowel de bestaande capaciteit van het woonzorgcentrum uit te breiden als de administratieve diensten van het OCMW. Het bestaande rust- en verzorgingsgebouw werd hiertoe gedeeltelijk gesloopt. De bouw werd in verschillende fases uitgevoerd, eerst het westelijk deel van het complex, samen met de herstelling van de verbinding met het bestaande gebouw. Na de verhuis werd het oostelijk deel opgetrokken. In een volgende fase werd de te behouden vleugel gerenoveerd. Het complex manifesteert zich als een langwerpig gebogen balkvolume dat gesegmenteert wordt door uitspringende volumes in een andere kleur baksteen. De langwerpige volumetrische beperking ingegeven door de perceelvorm en de beschikbare ruimte vormde een heuse uitdaging om het omvangrijke programma functioneel vorm te geven. Op de kop van de westgevel is de toegang voor de ondergrondse parking die plaats biedt aan 38 wagens. Het interieur biedt een geslaagde huiselijke beleving aan de bewoners d.m.v. warme grijs- en okertinten met houten los en vast meubilair in eenzelfde houtlook.

vervangingsnieuwbouw WZC Trappeniers

Een langwerpig zorglint

,