{projects_name}
Project: Nieuwbouw assistentiewoningen Kapellen
Klant: Rusthuizen Zusters Van Berlaar vzw
Plaats: Kapellen
Indienststelling: 2008
Projectomschrijving: Gefaseerde uitbreiding Residentie Cederhof met 44 assistentiewoningen in 2 fasen, kaderend in het masterplan voor de zorgcampus.

Nieuwbouw assistentiewoningen Kapellen Kapellen

De nieuwbouw werd langsheen de perceelgrens aan de Kerkstraat opgericht. Hiermee werd de beste oplossing geboden om het wooncomplex zoveel mogelijk naar het gemeenschapsleven te richten en om de ontwikkelingen op het achterliggende terrein noodzakelijk voor de renovatie en uitbreiding van het woonzorgcentrum Zonnewende niet te hypothekeren.

Het noodzakelijke aantal woningen kon niet gebouwd worden in één fase door de aanwezigheid van het oude KLINA ziekenhuis op de zorgsite. Het ziekenhuisgebouw leende zich niet tot een mogelijke reconversie voor residentiële ouderenzorg. Het was wachten totdat de ziekenhuisactiviteiten er gestaakt werden om het af te breken zodat de nodige ruimte beschikbaar werd om in een tweede fase de resterende assistentiewoningen bij te bouwen.

Op vraag van de opdrachtgever is er een grote diversiteit aanwezig in de diverse types woningen. Er zijn woningen met 1 en 2 slaapkamers.

Nieuwbouw assistentiewoningen Kapellen

Straatgericht assistentie-wooncomplex

,