{projects_name}
Project: Nieuwbouw assistentiewoningen Het Keizershof
Klant: WZC Morgenster vzw
Plaats: SIJSELE
Indienststelling: 2015
Projectomschrijving: Nieuwbouw van een uitbreidbare residentie met 32 assistentiewoningen en een polyvalente zaal

Nieuwbouw assistentiewoningen Het Keizershof SIJSELE

Het project betreft een nieuwbouw van 32 assistentiewoningen in een parkomgeving  die onafhankelijk functioneren, maar overdekt in verbinding staan met het dagverzorgingscentrum van het aanpalen WZC Morgenster te Sijsele. Deze nieuwbouw kadert in een herwaarderings- en uitbreidingsplan om het bestaande rusthuis stap voor stap aan te passen aan de modernste comforteisen en de groeiende vraag naar woongelegenheden.
Op het gelijkvloerse niveau is er de polyvalente ruimte en 10 assistentiewoningen.

De 2 verdiepingen bestaan telkens uit 11 woningen. Het concept voorziet in de uitbreiding van het gebouw met nog 17 assistentiewoningen in een volgende fase (in totaal 49).

De circulatie van de geplande uitbreiding zal aansluiten op deze van het reeds gerealiseerde deel om zodoende eveneens gebruik te kunnen maken van de lift en de polyvalente zaal.

Nieuwbouw assistentiewoningen Het Keizershof

een woonerf voor ouderen

,