{projects_name}
Project: Uitbreiding en renovatie Vrije basisschool de meidoorn
Klant: College Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn vzw
Plaats: Eeklo
Indienststelling: 2014
Projectomschrijving: Nieuwbouw en renovatiewerken, inclusief afbraak bestaande gebouwdelen

Uitbreiding en renovatie Vrije basisschool de meidoorn Eeklo

De oudste en meest bouwvallige schoolgebouwen werden gesloopt, waardoor opnieuw een ruimtelijke openheid werd gecreëerd op de schoolcampus en het centrale statige hoofdgebouw visueel opnieuw tot haar recht komt. Dit gebouw onderging een grondige renovatie en werd tevens aangepast inzake compartimentering naar brandveiligheid en toegankelijkheid.

Tegen het hoofdgebouw werd een beperkte nieuwbouw met kleuterklassen aangebouwd volgens de noodwendigheden van de school. Deze aanbouw werd bewust laag gehouden (1 bouwlaag), zodoende dat het bestaande hoofdgebouw blijft domineren. Om te voldoen aan de huidige noden voor lichamelijke opvoeding, werd op de site een vrijstaande nieuwbouw opgericht, met een turnzaal en bijhorende voorzieningen.

De buitenomgeving werd opnieuw ontworpen. De aanleg voorziet in speelplaatsen en groenzones aan de zijde van de Zuidmoerstraat voor een betere integratie in de omgeving.

Uitbreiding en renovatie Vrije basisschool de meidoorn

Een geïntegreerde infrastructurele optimalisatie

,