{projects_name}
Project: Nieuwbouw campus voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij
Klant: Multifunctioneel Centrum (MFC) De Hagewinde vzw
Plaats: Lokeren
Indienststelling: 2012
Projectomschrijving: Nieuwbouw campus voor buitengewoon basisonderwijs te Lokeren voor 340 leerlingen

Nieuwbouw campus voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij Lokeren

Het project bestaat uit een nieuwbouw schoolgebouw bestemd voor buitengewoon dagonderwijs, zowel voor kleuter- , basis- als secundair onderwijs.

Dit innovatief organisatorisch concept  bestaat uit 5 afzonderlijke strakke modulaire gebouwen, bestaande uit 2 bouwlagen, welke aan elkaar verbonden worden door middel van een grillige en transparante verbindingsruimte (de amoebe) welke tot maximum 5°C verwarmd wordt.

In vier van de vijf gebouwblokken worden verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën ondergebracht. Deze gebouwen bestaan voornamelijk uit klaslokalen, multimedialokalen, therapielokalen, sanitaire ruimtes, bergingen en technische ruimtes. Het vijfde gebouw is dienstig als turnzaal, eetruimte, administratieve functies, bergruimtes en technische ruimtes.

Aan elk gebouw wordt de nodige speelruimte aangepast aan de doelgroep voorzien al dan niet of gedeeltelijk verhard, met sanitair dat zowel van binnen als van buiten bereikbaar is.

Nieuwbouw campus voor buitengewoon basisonderwijs De Vinderij

transparante polyvalente ruimte als bindend element

,