{projects_name}
Project: Uitbreiding en renovatie Instituut Mater Salvatoris
Klant: Mater Salvatoris vzw
Plaats: Kapellen
Indienststelling: 2011
Projectomschrijving: Herconditionerings- en brandbeveiligingswerken van een secundaire school

Uitbreiding en renovatie Instituut Mater Salvatoris Kapellen

Het instituut is gelegen in een dichtbebouwde omgeving met weinig uitwijkmogelijkheden. Door het slopen van enkele aanpalende woningen ontstaan nieuwe toegangs- en uitwijkmogelijkheden die zorgen voor een verbeterde toegang en evacuatie van de school. Tevens kan er hierdoor een brandweerweg worden aangelegd, zoals wordt vereist in de normen van toepassing inzake brandpreventie.

Met de bouw van de nieuwe bouwvolumes, zoals de sanitaire blokken en de dakverdieping van het centrale gebouw, wordt tegemoet gekomen aan de eisen inzake brandveiligheid en hygiëne.

De bouw van de dakverdieping van het centrale gebouw blok is geen extra verdieping. De bestaande zolderverdieping werd afgebroken en een nieuwe dakverdieping werd gebouwd in een gewijzigde vorm met hedendaags-functionele klaslokalen.

De vrijgekomen gevel ter hoogte van de afgebroken woningen werd afgewerkt met een gevelsteen overeenstemmend met de reeds bestaande gevelsteen.

Het schrijnwerk van de onderliggende verdiepingenen werd vervangen en de noodzakelijke brandbeveiligingswerken werden uitgevoerd.

Uitbreiding en renovatie Instituut Mater Salvatoris

Uitbreiden in de hoogte

,