{projects_name}
Project: Nieuwe campus Internationale School
Klant: International School Ghent vzw
Plaats: Gent
Indienststelling: 2016
Projectomschrijving: Deels slopen bestaande, deels renoveren bestaande, ontwerpen nieuwbouw kleuter en lagere school voor 150 leerlingen.

Nieuwe campus Internationale School Gent

De internationale school werd opgestart in 2012 door UGent, VIB, Barco en Volvo met de steun van Voka, de provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen en de steden Gent en Kortrijk. De doelstelling is om Oost- en West-Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra aantrekkelijker te maken voor buitenlandse werknemers door het aanbieden van internationaal onderwijs voor hun kinderen.

Gezien het grote succes was er nood aan een nieuw en modern schoolgebouw. Hiertoe werd een terrein met vervallen loodsen van UGent ter beschikking gesteld.

De gebouwdelen langs de straatzijde worden gerenoveerd ten behoeve van sportinfrastructuur, administratie en opslag.

De centrale bouwval werd gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw met klassen en polyvalente ruimte volgens het specifieke eisenprogramma voor internationaal onderwijs met de nadruk op multifunctioneel ruimtegebruik.

De bestaande bomen worden maximaal behouden.

Nieuwe campus Internationale School

Van bouwvallige spooksite tot bruisende internationale school

,