{projects_name}
Project: Vervangingsnieuwbouw WZC Morgenster
Klant: WZC Morgenster vzw
Plaats: Sijsele
Indienststelling: 2009-2015
Projectomschrijving: Gefaseerde vervangingsnieuwbouw en uitbreiding van een woonzorgcentrum met 68 woongelegenheden.

Vervangingsnieuwbouw WZC Morgenster Sijsele

Deze nieuwbouw kadert in een herwaarderings- en uitbreidingsplan van WZC Morgenster om het bestaande rusthuis stap voor stap aan te passen aan de meest recente comforteisen en de groeiende vraag naar kamers. Het hoofdgebouw, met dagverzorgingscentrum, administratieve lokalen en personeelsruimtes wordt verbouwd en opgefrist, terwijl de afdelingen gefaseerd vernieuwbouwd worden. In een eerste fase werd met eigen middelen een nieuwe vleugel opgetrokken voor 30 woongelegenheden samen met een nieuwe centrale verticale circulatiekern en verpleegpost. Aansluitend hierop werden in een tweede fase met subsidies 38 woongelegenheden gebouwd. Na realisatie bestaan de woonvleugels uit 2 bouwlagen met telkens 2 gekoppelde leefgroepen.

Vervangingsnieuwbouw WZC Morgenster

een zorgcampus als woonerf voor ouderen

Dhr. Dirk Dhondt, directeur