{projects_name}
Project: Uitbreiding WZC Zonnewende
Klant: Rusthuizen Zusters Van Berlaar vzw
Plaats: Kapellen
Indienststelling: 2009
Projectomschrijving: Nieuwbouw 54 woongelegenheden, polyvalente ruimte en een dagverzorgingscentrum met 10 plaatsen

Uitbreiding WZC Zonnewende Kapellen

Een nieuwe as werd gecreëerd die de verbinding vormt met het bestaande woonzorgcentrum. Aan de ene zijde van deze as bevinden zich een dagverzorgingscentrum, een polyvalente zaal en personeelsruimtes over één bouwlaag. Aan de andere zijde van de as bevinden zich de afdelingen over 3 bouwlagen wegens de beperkte terreinoppervlakte.

Per bouwlaag zijn er 18 woongelegenheden die conform de filosofie van genormaliseerd kleinschalig wonen zijn opgesplitst in 2 X 9 leefgroepen. De leefruimtes van de leefgroepen zijn aan elkaar gekoppeld en er is één centrale verpleegpost per verdieping van waaruit toezicht mogelijk is op beide leefgroepen. Het voordeel van deze organisatie is dat de bewoners een leefgroep van 9 personen ervaren, maar voor de verpleging wordt er per 18 bewoners gewerkt. Er is dus geen extra belasting voor de werking.

Hiermee wordt een optimale personeelsbezetting gecombineerd met een optimale woon-leef kwaliteit voor de bewoners.

Uitbreiding WZC Zonnewende

Kleinschalige gekoppelde leefgroepen

,